پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

پرواز زمستانه و دفع مدفوع زنبورعسل

در مناطق سردسیر کشورمان مثل شهرها و روستاهای مختلف آذربایجان و خراسان و اراک و همدان و کردستان و... دوره سرمای مداوم زمستانی می تواند در بعضی از سالها پیش از یک ماه طول بکشد یعنی مدت یک ماه یا بیشتر گرمای هوا چه در روز و چه در شب هیچ وقت از ۴ الی ۵ درجه بالای صفر تجاوز نکند.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.