پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

مکانیزم‌های مقاومتی زنبوران عسل در برابر کنه واروآ

مکانیزم‌های مقاومتی مختلفی در جمعیت‌های زنبوران عسل‬ ‫شناسایی شده است که به آنها اشاره خواهد شد.‬‬‬‬‬‬‬‬  

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.