پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

کندوهای دارای حسگر و کاهش هزینه تولید

پژوهشگر مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، گفت: استفاده از کندوهای دارای حسگر دما، موجب کاهش هزینه‌های تولید عسل می‌شود.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.