پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

تغذیه تحریکی ملکه زنبورعسل

در مناطقی که از اواسط الی اواخر تابستان کار شهد و گرده اوردن زنبورها به تدریج کاهش پیدا کرده و شهد و گرده و یا به عبارت دیگر گلهای شهد زا و گرده دار در طبیعت کمیاب و یا حتی نایاب می‌شود، مستقیما بر روی ملکه اثر منفی گذاشته و وی را وادار می‌کند که فعالیت تخمگذاری خود را روز به روز بکاهد.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.