پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

طبقه‌گذاری کندو

اصولا" طبقه‌گذاری برای کندوها به پنج منظور صورت می‌گیرد.  

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.