پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

سیاه شدن سلول ملکه

سیاه شدن سلول ملکه یا شاخون یک بیماری ویروسی است که همراه با دو بیماری ویروسی دیگر در زمان دیگر در زمان ابتلای کلنی به نوزما و ضعیف شدن کلنی، شرایط برای فعالیت آن‌ها آماده می‌شود و باعث خسارت می‌شوند. 
 

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.