پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

چگونه زنبورداری را شروع کنیم؟

برای شروع کار قبل از هر چیز باید بدانید محلی که زندگی می‌نمایید‌. یا قرار است‌. کندوها را آنجا مستقر نمایید.  

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.