پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

مسمومیت زنبورعسل

استفاده زنبورعسل از شهد یا گرده گل‌هائی که بطور مستقیم مورد سمپاشی قرار گرفته‌اند. اثر سمیت بقایای برخی از سموم برای چند روز و حتی چند هفته بر روی گیاهان باقی می‌ماند. 
 

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.