پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

طرز بازدید شان

بازدید شان‌ها مستلزم بیرون آوردن آنها از کندو می‌باشد.  

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.