پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

زنبوران کارگر تخم‌گذار

در یک کلنی که دارای ملکه بالغ و سالمی است فرمون‌هایی به وسیله ملکه (و به احتمال توسط دیگر ملکه‌های تکامل یافته) تولید می‌شود که از رشد تخمدان زنبورهای کارگر جلوگیری می‌کند.  

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.