پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

مدیریت کلنی‌‌ زنبور عسل برای تولید زنبور پاکتی

اساساً برای تولید زنبور پاکتی مدیریت کلنی‌ها با مدیریت برای تولید عسل تفاوت عمده‌ای ندارد. 
 

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.