پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

زنبور عسل و گرده‌افشانی کیوی

بی‌ تردید در کشاورزی‌ جهان‌ امروز، نقش‌ زنبورعسل‌ در گرده‌افشانی‌ گیاهان‌ اهمیت‌ بسیاری‌ نسبت‌ به‌ تولید عسل‌ و دیگر فرآورده‌های‌ آن‌ دارد.  

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.