پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

تغذیه زنبورعسل با جانشین گرده

در مناطق معتدله زمانی که کلنی در حال پرورش نوزادان می‌باشد زنبوران بطور مستمر گرده جمع آوری می‌کنند.  

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.