پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

تولید ملکه زنبورعسل به روش موزائیکی

در این کاری لازم نیست قاب لارو را برش داد بلکه باید قسمت پایین یک قاب خالی را به چاقی گرم برید.  

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.