پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

نکات مهم برای خرید تله گرده‌گیر

شبکه تله گرده‌گیر باید متحرک باشد به طوری که ابتدا بدون شبکه نصب شده و پس از یک روز که زنبوران به تله عادت کردند شبکه نیز در جای خود قرار داده شود. 
 

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.