پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

پخش و توزیع فرمون وجود ملکه در کندو

هرگاه بوی ملکه به اندازه مساوی بین کارگران توزیع گردد معمولاً ‫کلنی به فکر بچه‌دادن نمی‌افتد.  

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.