پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

اجرای برنامه تدوینی تولید ملکه زنبور عسل در بوشهر

معاون پژوهشی و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور گفت: برنامه تدوینی تولید ملکه زنبور عسل نژاد ایرانی در ایستگاه تحقیقات، پرورش و اصلاح‌نژاد ملکه زنبور عسل استان بوشهردر حال اجرا است.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.