پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

90% ارزش افزوده زنبور عسل در تولید مرکبات

رئیس اداره تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: بیش از نود درصد ارزش افزوده زنبور عسل را در تولید میوه مرکبات و ده درصد دیگر را مربوط به زنبور عسل و سایر فرآورده های آن عنوان کرد.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.