پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

پوشاندن بدن زنبوردار چینی برای فروش عسل

یک مرد چینی برای تبلیغ و فروش عسل، بدن خود را با حدود نیم میلیون زنبور پوشاند.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.