پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

فعالیت 14 تعاونی زنبورداری در آذربایجان غربی

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: 14 تعاونی زنبورداری فعال در آذربایجان غربی در انجام خدمت‌رسانی، تهیه نهاده‌ها و ملزومات اولیه زنبورداری مشغول فعالیت هستند.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.