پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

سموم شیمیایی دلیلی در تلفات گسترده زنبورهای عسل

مدیر دفتر بهداشت و بیماری‌های زنبور عسل سازمان دامپزشکی گفت: براساس گزارشات بین‌المللی تلفات موجود در زنبورستان‌های کشور ناشی از استفاده سموم شیمیایی است.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.