پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

تولید 4 نوع عسل در فارس

عسل نارنج، گون، کنار و گیاهان ترکیبی انواع عسل فارس هستند که عسل گون و کنار مرغوبترین نوع آن است.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.