پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

زمان خرید کندو

بهترین زمان برای خرید جمعیت‌ها در شرایط ایران ( باستثنای مناطق بسیار گرم جنوبی) بهمن و اسفند‌ماه زمانی که زمستان گذرانی به پایان رسیده و درب کندو برای آغاز شربت تحریکی باز می‌کنیم تا شرایط کندو را بررسی کنند می‌باشد و یا فروردین ماه.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.