پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

برآورد وجود بیش از 5.6 میلیون کلنی در کشور

رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: بر اساس آمارهای سال 91 حدود 5.6 میلیون کلنی زنبور عسل در کشور وجود دارد که در این میان رتبه چهارم دنیا از لحاظ تعداد کلنی متعلق به ایران است.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.