پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

اجرایی نشدن استاندارد عسل

استاندارد عسل در سال گذشته توسط مؤسسه استاندارد و با همکاری بخش‌های ذی‌ربط تدوین شد، اما در مرحله اجرا قرار نگرفت.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.