پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

معایب کندوهای بومی

در کندوهای بومی شان‌ها ثابت هستند یعنی زنبوردار نمی‌تواند شان‌ها را جا به جا کند. همچنین زنبوردار نمی‌تواند هر طور که می‌خواهد به کندو رسیدگی کند. در نتیجه کندو به میل خود رشد می‌کند.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.