پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

حذف کندوهای کم بازده و ضعیف

جمعیت کلنی برای زمستان‌گذرانی عامل بسیار مهمی است. تجربیات چندین ساله نشان داده است که یک کلنی پر جمعیت و قوی شانس به مراتب بیشتری از کلنی‌های ضعیف و کم جمعیت برای زمستان‌گذرانی دارد.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.