پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

تدوین برنامه‌های راهبردی در صنعت عسل

رئیس انجمن زنبورداران و تولید‌کنندگان عسل ایران گفت: تدوین برنامه‌های راهبردی در صنعت عسل بسیار ضروری است و در این باب باید اردبیل پیشقدم شود.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.