پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

زنبورهای عسل در معرض خطر ریز گردها

ریزگردها باعث کاهش تولیدات کشاورزی می شوند زنبورهای عسل بیشتر در معرض خطر هستند.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.