X
تبلیغات
رایتل

پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

منطقه جفت‌گیری و استقرار کندوچه های جفت‌گیری

منطقه استقرار کلنی‌های جفت‌گیری باید از نظر شرایط آب و هوایی و جغرافیایی و شرایط خاص مورد نیاز کلنی ها در این مرحله، مهیا و مناسب باشد، زیرا درصد موفقیت پرورش ملکه تا حد زیادی به مدیریت صحیح در این مرحله بستگی دارد.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.