پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

اسکان زنبورداران در فارس

زنبورداران با بیش از 16هزار کلنی زنبور عسل در شهرستان مهر اسکان یافته‌اند. مدیر جهاد کشاورزی مهر گفت: از ابتدای مهرماه زنبورداران با بیش از 16 هزار کلنی در بخش‌های اسیر،گله‌دار، مرکزی و وراوی این شهرستان اسکان یافته‌اند.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.