پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

زنبورداران مازندران نیازمند تسهیلات بانکی

مدیرعامل اتحادیه زنبورداران مازندران گفت: زنبورداران استان برای بقا و ماندگاری در عرصه تولید نیازمند تسهیلات بانکی هستند.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.