پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

مدیریت منطقه جفتگیری برای تامین زنبور نر

در زنبورستان‌هایی که با هدف اصلاح نژاد فعالیت دارند باید منطقه جفتگیری در یک جزیره یا منطقه‌های که به شعاع ده کیلومتر از زنبورستان‌های دیگر فاصله داشته باشد انتخاب شود، پیش از انتقال کلنی‌های جفتگیری به این مناطق، باید کلنی‌های پدری را به آنجا منتقل کنیم و عملیات پرورش زنبورهای نر را در این کلنی ها ادامه دهیم.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.