پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

شهدهایی که عسل می‌شود

این روزها اکثر زنبورهای عسل در حال شهدگیری از گل‌های بهاری یا مواد قندی گیاهان و درختان هستند. شهد مکیده شده را پس از افزودن انواع آنزیم‌ها و انجام چند کنش شیمیایی تبدیل به مایعی خوشبو و نیروزا به نام عسل می‌کنند و آن را در قاب‌های چندوجهی موم اندود شده خود ذخیره می‌کنند.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.