پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

تشخیص عسل طبیعی و عسل تقلبی

نظریات مختلفی در بین مردم وجود دارد که از طریق هیچکدام از این روشها نمیتوان به تقلبی بودن یا سالم بودن عسل پی برد. برای این امر حتما باید به ازمایشگاههای صنایع غذایی و تغذیه مراجعه کرد.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.