پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

تغییرات ساختار کندو با استفاده از روش های استاندارد

یکی ازرموز موفقیت زنبورداران داشتن کلنی های باکیفیت خوب است. کیفیت کلنی زنبورعسل اساسا" به خصوصیات فیزیکی وژنتیکی ملکه آن بستگی دارد.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.