پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

حس چشایی در زنبورعسل

می دانیم که غذا و خوراک زنبورعسل بسیار محدود بوده و از شهد و گرده گل منحصرا تشکیل می گردد.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.