پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

جهت یابی توسط زنبورعسل

مهم ترین وظیفه ی زنبوران کارگری که 20روز از عمرشان گذشته است چرای در مزارع ،باغات و صحرا جهت جمع آوری شهد،گرده ی گل،آب و صمغ یا بره موم می باشد.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.