پایگاه تخصصی زنبور عسل ایران

نقش زنبورعسل در ازدیاد میوه و بذرها

زنبورعسل در جستجوی شهد روی درختان میوه از گلی به گل دیگر پرواز می کند. موهای فراوان بدنش هنگام جمع آوری شهد با گرده گل تماس پیدا کرده و تعداد زیادی به آنها می چسبند که پس از پرواز وی به گل مجاور چند عددش بر روی مادگی آن انتقال یافته و تنها یکی از آنها مادگی (تخم) را بارور و تبدیل به میوه می نماید.

برای دیدن ادامه مطلب به پایگاه تخصصی زنبورعسل ایران مراجعه فرمایید.